Informationsträff

Räcker din hörapparat inte längre till?


 • Har du svårt att höra i telefon även med din hörapparat?
 • Känner du dig ibland utanför på grund av du inte hör i samtal med andra?
 • Rinner det i dina öron när du använder dina hörapparater?

Välkommen på en informationsträff nära dig där vi berättar om alternativa lösningar när hörapparaten inte längre räcker till.

Informationsträff hos HRF i Ystad

Datum: 5 april 2023

Tid: 18:00 - 20:00

Plats: HRF i Odd Fellows lokal Missunnavägen 5,271 52 YstadCochlear genomför informationsträffar för dig som upplever att hörapparaten inte längre räcker till. Träffarna är kostnadsfria och vi bjuder på något litet att äta i samband med mötet. 

Agenda under informationsträffen


Hur fungerar hörseln
 • Normal hörsel
 • Nedsatt hörsel, vad innebär det?
 • Hur hörapparater fungerar

Olika typer av hörapparater för olika hörselnedsättning
 • Hörselimplantat

Vad är det?
 • Olika typer av hörselimplantat
 • Vem har nytta av ett hörselimplantat?

Efter informationsträffen

Då kommer du att veta mer om hur din hörsel fungerar, vad du kan förvänta dig av vanliga hörapparater, samt när och för vem implanterbara hörsellösningar kan vara ett alternativ.

Du kommer att få tips på hur du kan gå vidare och hur du själv kan påverka din hörselsituation.

Visste du att...

 • 1 av 3 vuxna 65+ påverkas av hörselnedsättning1
 • 1 av 2 människor har en närstående med måttlig till grav hörselnedsättning2
 • Man tror att hörselnedsättning kan leda till 66 % utanförskap och isolering i samhället2
 • 92 % upplever att hörsel är viktigt för livskvaliteten. Ändå upplever 71 % att hörselnedsättning är en oundviklig del av åldrande vilket leder till en fördröjning i att söka vård och behandling i tid.2

Anmäl dig nu