Kennismakende informatiebijeenkomst over cochleaire implantatie (Online)

Bent u ernstig slechthorend?

Wanneer zelfs de zwaarste hoorapparaten u niet meer voldoende helpen om te kunnen horen en verstaan, kan cochleaire implantatie (CI) de oplossing voor u zijn.

Bent u benieuwd naar cochleaire implantatie, en wilt u praten met ervaren CI-gebruikers? Dan bent u van harte welkom om deel te nemen aan deze informatiebijeenkomst.

Kennismakende informatiebijeenkomst over CI (Online)
Datum: 21.04.2021

Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Microsoft Teams (na inschrijving ontvangt u een link voor deze bijeenkomst)

U wordt op alle bijeenkomsten verwelkomd door een ervaringsdeskundige die een CI draagt en een audiologisch specialist van Cochlear. Bij hen kunt u met alle vragen terecht.

De ervaringsdeskundige vertelt over zijn/haar CI-traject, operatie, revalidatie en hoe het is om met een CI te leven: Waar kunt u terecht voor onderzoek, wat kunt u verwachten? Is hun eventuele tinnitus verminderd?

Waar kunt u terecht voor onderzoek, wat kunt u verwachten?

De audiologisch specialist zal vertellen over de werking van ons gehoor, de werking van CI, combinatie met een hoortoestel, sparen van restgehoor, gebruik van hulpapparatuur, verschillende keuzemogelijkheden etc.Aanmelding is noodzakelijk vanwege een beperkt aantal plaatsen. 

Om aan te melden, vul uw gegevens in in het formulier. Deze gegevens worden gebruikt om u informatie toe te zenden over de informatiebijeenkomst. Klik vervolgens op "verzenden" om u aan te melden.

U ontvangt daarna een bevestigingsmail met een link naar een Microsoft Teams-meeting . Als u die niet binnen enkele minuten hebt ontvangen, controleer dan uw spamfilter of de map Ongewenste e-mailberichten.

Hebt u geen bevestigingsmail ontvangen of hebt u andere vragen of opmerkingen?
Kunt u niet deelnemen aan deze bijeenkomst, maar komt u graag een andere keer?

Dan kunt u contact opnemen met Rosanne van Esch, Cochlear Audiologie Specialist:
Telefoonnummer: +31 6 15 96 23 28
E-mail: [email protected].

Aanmelden